บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก มกราคม, 2017

บทสรุป artof freelancing ของ Noah Bradley ช่วงที่2(แบบสมบูรณ์)

บันทึกการฝึก 30 วันเมื่อฉันมือตก:ตอนที่ 9 งานจ้างก็ฝึกได้(1)

บันทึกการฝึก 30 วันเมื่อฉันมือตก:ตอนที่ 8 ลงสีควรต้องมีหลายเวอร์ชัน

“ธรรมดา แต่ ดังมาก” ทำยังไง??5 กลไกที่ทำให้งานถูกบอกต่อ

แปลสัมภาษณ์ผู้เขียน “ธรรมดาแต่ดังมาก” ตอนที่ 2

แปลสัมภาษณ์ผู้เขียน “ธรรมดาแต่ดังมาก” ตอนที่ 1

บันทึกการฝึก 30 วันเมื่อฉันมือตก:ตอนที่ 5

บันทึกการฝึก 30 วันเมื่อฉันมือตก:ตอนที่ 3-4

บันทึกการฝึก 30 วันเมื่อฉันมือตก:ตอนที่ 2